logo cpu logo csirt logo itms logo iso 9001

V prípade problému pri práci so systémom ITMS je toto potrebné hlásiť prostredníctvom:

 

Každé hlásenie musí obsahovať meno a kontakt na používateľa, stručný, výstižný a jasný popis problému, IČO žiadateľa (ak sa jedná o užívateľa verejnej časti ITMS (ITMS Portál a ITMS2014+), e-mailovú adresu a telefónne číslo, kód výzvy, kód projektu, prípadne kód žiadosti o platbu, text alebo print screeen chybového hlásenia.


Prevádzkovateľom systému ITMS a poskytovateľom podpory pre užívateľov systému ITMS (verejnej aj neverejnej časti) je DataCentrum.

Podpora pre užívateľov je poskytovaná v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 17:00.