logo cpu logo csirt logo itms logo iso 9001

 

Žiadosť o prítup do KTI

F_64_Ziadost_o_pristup_pouzivatela_k_KTI_v9

 

 

 

 

 

F_64a_Zrusenie_pristupu_pouzivatela_do_KTI_v9

Žiadosť o prístup do neverejnej časti ITMS2014+ sa nachádza priamo v systéme ITMS2014+.

Manuál pre prístupové práva do nevejnej časti ITMS2014+ a Manuál ITMS je zverejnený na

https://partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/

 
Manuál pre prístupové práva ITMS2014+
(vrátane príloh, ktoré sa nachádzajú v kapitole 11 manuálu)
 
 
Manuál ITMS
 
 
Bezpečnostný manuál pre koncových používateľov a administrátorov ITMS2014+
 
 
Integračný manuál Open Data API ITMS2014+