logo cpu logo csirt logo itms logo iso 9001

Odpoveď na otázku

Kategória: Verejná časť ITMS II – ITMS II Portál

Znenie otázky: Ako vyberiem Operačný program pri vypĺňaní ŽoNFP ?


Odpoveď:

ŽoNFP musí byť priradená k poslednej úrovni programovej štruktúry, k opatreniu. Opatrenie vyberiete „rozklikaním“ „+“ konkrétneho Operačného programu.
Prejsť na zoznam otázok

Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

envelope

DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, Slovenská republika

w3c logo