logo cpu logo csirt logo itms logo iso 9001

Odpoveď na otázku

Kategória: Verejná časť ITMS II – ITMS II Portál

Znenie otázky: Kde sa nachádza moja vytvorená pdf zostava ?


Odpoveď:

Vytvorené pdf zostavy nájdete v hlavnom menu na Portáli kliknutím na možnosť Moje zostavy. Systém zobrazí obrazovku so zoznamom výstupných zostáv, o ktoré žiadal používateľ alebo boli používateľovi vygenerované pri odosielaní žiadostí alebo MS z Portálu.
Prejsť na zoznam otázok

Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

envelope

DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, Slovenská republika

w3c logo