logo cpu logo csirt logo itms logo iso 9001

Odpoveď na otázku

Kategória: Verejná časť ITMS II – ITMS II Portál

Znenie otázky: Ako môžem vytlačiť ŽoNFP, ŽoP, MS ?


Odpoveď:

Používateľ vyberie zo zoznamu ŽoNFP (ŽoP, MS) žiadosť, ktorú chce vytlačiť. V menu klikne na položku PDF formulár ŽoNFP. Ak je Žiadosť v stave Otvorená, systém vykoná integračnú akciu generovania výstupnej zostavy. Používateľovi sa zobrazí oznam: "Vaša požiadavka na výstupnú zostavu bola zaradená do poradia v systéme, stav Vašej požiadavky a vygenerovaný súbor nájdete v evidencii Moje zostavy v Hlavnom menu ITMS Portál.". V zobrazenom okne s oznamom sa nachádzajú dve tlačidlá: tlačidlo "OK" - po jeho stlačení sa okno s oznamom zatvorí a tlačidlo "Moje zostavy" - po jeho stlačení sa používateľovi zobrazí obrazovka evidencie "Moje zostavy", kde bude požiadavka zaradená v zozname zostáv, na prvom riadku zoznamu.
Prejsť na zoznam otázok

Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

envelope

DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, Slovenská republika

w3c logo