logo cpu logo csirt logo itms logo iso 9001

Odpoveď na otázku

Kategória: Verejná časť ITMS II – ITMS II Portál

Znenie otázky: Ako môžem odoslať ŽoNFP, ŽoP, MS ?


Odpoveď:

Používateľ v Zozname ŽoNFP kliknutím vyberie Žiadosť o NFP (v Zozname ŽoP kliknutím vyberie ŽoP, v Zozname MS kliknutím vyberie MS) ktorú chce odoslať na schválenie na RO/SORO, a potom zvolí v menu funkciu Odoslanie ŽoNFP.
Prejsť na zoznam otázok

Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

envelope

DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, Slovenská republika

w3c logo