logo cpu logo csirt logo itms logo iso 9001

Odpoveď na otázku

Kategória: Neverejná časť ITMS II – ITMS II Core

Znenie otázky: Projekt bol omylom posunutý do stavu "realizácia". Prosím o vrátenie stavu projektu do stavu "príprava".


Odpoveď:

Projekt sa do stavu „Príprava“ vrátiť nedá !! (Je možné už len vykonať opravy na projekte v stave „Realizácia“).
Prejsť na zoznam otázok

Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

envelope

DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, Slovenská republika

w3c logo