logo cpu logo csirt logo itms logo iso 9001

Odpoveď na otázku

Kategória: Neverejná časť ITMS II – ITMS II Core

Znenie otázky: Nedá sa pridať nová aktualizácia nezrovnalosti a nedá sa ani odstrániť.


Odpoveď:

Nezrovnalosť, ku ktorej chce užívateľ priradiť aktualizáciu, nie je (a musí byť) vo fáze WF = 0 (Nová) alebo -1 (Registrácia zrušená)
Prejsť na zoznam otázok

Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

envelope

DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, Slovenská republika

w3c logo