logo cpu logo csirt logo itms logo iso 9001

Odpoveď na otázku

Kategória: Neverejná časť ITMS II – ITMS II Core

Znenie otázky: Nie je možné vidieť žiadosti o platbu v časti finančné riadenie


Odpoveď:

To, čo potrebujete vidieť, je v kompetencii vášho rezortného administrátora.
Prejsť na zoznam otázok

Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

envelope

DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, Slovenská republika

w3c logo