logo cpu logo csirt logo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: Neverejná časť ITMS II – ITMS II CoreZverejnené dňa Otázka
14. 10. 2013 Žiadam o vymazanie VO z dôvodu nahodenia chybného údaju Odpoveď
14. 10. 2013 Duplicitne nahodený projekt v ITMS Odpoveď
14. 10. 2013 Vykonať posun ŽoP do stavu zaregistrovaná, nakoľko sme ju omylom zrušili. Odpoveď
14. 10. 2013 Zmena stavu monitorovacej správy zo stavu schválená, späť na stav zaregistrovaná Odpoveď
14. 10. 2013 Prosím o odblokovanie projektu, ktorý je uzatvorený (alebo uzamknutý) mnou samým! Po spadnutí systému som sa opätovne prihlásil a projekt už vykazoval tento aktuálny stav Odpoveď

Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

envelope

DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, Slovenská republika

w3c logo