logo cpu logo csirt logo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: Neverejná časť ITMS II – ITMS II CoreZverejnené dňa Otázka
14. 10. 2013 V rámci sprievodcu spracovaním projektu mi nebola ponúknutá možnosť v rámci "Finančného plánu" zadať možnosť "Financovanie systémom CBA", ktorý má byť v projekte použitý. Odpoveď
14. 10. 2013 Nie je možné vygenerovať tlač (uloženie) kontrolných zoznamov. Odpoveď
14. 10. 2013 V cvičnej verzii sme vytvorili žiadosť a nedá sa mi vytvoriť výstup - formulár ŽoNFP. Odpoveď
14. 10. 2013 Nie je možné prihlásiť sa do ITMS Core. Odpoveď
14. 10. 2013 Pri projekte je omylom nesprávne uvedený dátum uzavretia, platnosti a účinnosti zmluvy. Odpoveď

Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

envelope

DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, Slovenská republika

w3c logo